Reklamacije

Reklamacije

Reklamacije

Ukoliko Kupac želi da vrati primljenu robu, potrebno je da uputi opravdanu reklamaciju putem elektronske pošte.

Kupac može ostvariti pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • Ukoliko mu je isporučena roba koja nije poručena;
  • Ukoliko cena robe ne odgovara porudžbini, a nije saglasan sa tim;
  • Ukoliko mu je isporučena roba sa greškom ili oštećenjem;
  • Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru.

Kupac uvek ima mogućnost da raskine ugovor u pogledu te robe, osim u slučaju da je nesaobraznost robe neznatna.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja poručene robe proveri sva eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavljaču koji je robu dostavio, ili da odbije da preuzme isporučenu robu na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.

Proveru ispravnosti porudžbine vrši Kupac.

Molimo Vas, da uporedite primljene artikle sa računom i Vašom porudžbenicom.

U slučaju da od robe nešto nedostaje ili sa nečim niste saglasni odmah to napomenite dostavljaču, kako bi se sve eventualne korekcije, koje je moguće izvršiti na licu mesta (uključujući i povrat u definisanim slučajevima) odmah uradile. U slučaju naknadno ustanovljenih neslaganja, molimo da ih dostavite e-mailom, u roku od 24h od momenta prijema robe.

Kupac koji je uložio reklamaciju ima pravo da zahteva dostavu novog proizvoda, dostavu drugog proizvoda ili povrat novca.

X